Skip to content

Dette er oss

Dr. Ingvild Strøm

Lege, spesialist i allmennmedisin

Dr. Strøm har vært lege ved Bankgården siden 2014. Først som vikar, og fra 2016 med egen fastlegeliste.

Dr. Christer T. Larsen

Lege, spesialist i allmennmedisin

Etter endt turnustjeneste i Stavanger arbeidet Dr. Larsen på forskjellige legevakter før han begynte som vikar på Bankgården i 2016. Fra 2017 har han vært fastlege med egen liste hos oss.

Dr. Laura Helskog

Lege

Dr. Helskog gjennomførte turnustjeneste i Helsingfors, og har tidligere arbeidet på legevakten i Oslo og som fastlegevikar. Hun begynte hos oss i 2018.

Hun er i permisjon fra 6.1.2021 og Dr. Lotfi vikarierer 100%.

Dr. Linn Pernille Thorstad

Lege

Dr. Thorstad var opprinnelig vikar ved Bankgården i halvannet år, før hun startet opp som fastlege med egen pasientliste hos oss i mars 2020.

Dr. Thorstad har for tiden god tilgjengelighet for nye pasienter, som er varmt velkomne.

male-silhouette

Dr. Bjarte Hitland

Lege, spesialist i indremedisin og geriatri

Dr Hitland tok over legepraksisen til Dr. Andersson 1.3.2021.

Henrik Hansen vikarierer for ham frem ut august.

DSC_6013

Dr. Sosan Lotfi

Lege

Dr. Lotfi har tidligere jobbet som fastlegevikar i Oslo og på legevakt og KAD i Lillestrøm. Hun er vikar for Dr. Helskog fra 6.1.2021.

DSC_6028 (1)

Dr. Henrik Hansen

Lege

Dr. Henrik Hansen er vikar for Bjarte Hitland (som overtok Dr. Anderssons pasienter 1.3.2021). Han blir hos oss til 31.8.2021.

DSC_6021 (1)

Dr. Tony Elvegaard

Turnuslege LIS-1

Dr. Elvegaard er turnuslege hos oss fra 1.3.21 til 31.8.2021

June Fagerlid

Autorisert helsesekretær

Med tidligere erfaring fra både legekontor og legevakt har June arbeidet hos oss siden 2008.

Hege Sletten

Sykepleier

Hege har bred erfaring fra tidligere, bl.a. ved lungeavdeling i Sverige, hudavdelingen på Ullevaal og barneavdelingen på Ahus. Hun har arbeidet ved Bankgården siden 2012.

Randi Ringnes

Hjelpepleier

Med mer enn 20 års erfaring fra andre fastlegekontorer, begynte Randi hos oss i 2012.

Ulla Pettersen

Autorisert helsesekretær

Ulla arbeidet mange år i Nederland, både på sykehus og legekontor, før hun kom til Bankgården i 2014.

Hege Nicolaysen

Autorisert helsesekretær

Hege har jobbet hos oss siden 2016, og arbeidet også før det som helsesekretær på andre legekontor